حسرت آلود

ای که باحسرت به دنیا

 آمدی حرفی بدانی

آمدی عشقی ببینی

آمدی عمری بمانی

حسرت آلود!

این دوروز عمریست که مانده

امروزودیروزوفردا

آمدم حرفی بدانم

آمدم عشقی ببینم

آمدم عمری بمانم

حسرت آلود!

این همون حرف منه

حرف  یک عشق منه

حرف یک عمر منه

حسرت آلود!

این همون عشق منه

عشق بی حرف منه

عشق من عمر منه

حسرت آلود!

این همون عمر منه

عمر من حرف منه

عمر از این عشق منه

حسرت آلود!

 

 

 

 

  
نویسنده : mostafa ; ساعت ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸٢