آرزوی ديروز...امروز ...و آرزويی برای فردا

قبلا آرزو می کردم کاش تمام احساساتم و عشق و ابرا ز نیازم همه برای خودم نبود

و کاش می شد با کسی تقسیمشان کرد .... یکدفعه یک نفر با رندی خاصی همه را

با خودش برداشت و برد!

حالا که اینطور شده من امروز آرزو دارم زندگی ام همش مال خودم نبود .

پس منتظر می مانم تا فردا چه پیش آید!

 

  
نویسنده : mostafa ; ساعت ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٢