بازگشت

اگر از آغاز زمین یکی از مردگان بزمین می آمدند و باز می گشتند تردیدی نبود که سایر مردگان هم

مراجعت می نمودند و چگونگی زندگی آن جهان را برای ما بیان می کردند ونکته زیبا اینجاست که

تمام مردگان مراجعت می کنند منتهی رجعت آنان به کره خاک در وجود ماست و باید دانست که آنان

در وجود ما که فرزندانشان می باشیم زنده هستند.

 

مترلینگ

 

  
نویسنده : mostafa ; ساعت ۱٢:٥٠ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٢٥ شهریور ،۱۳۸٢