معصوم زده

تریاک.... هروئین.... مرفین.... کوکائین

هیچ کدام تو را آرام نکرد

 تو به درد معتادی

تریاک....هروئین.... مرفین.... کوکائین

هیچ کدام کار فریاد نکرد

تو به حبس نفس معتادی

تریاک.... هروئین.... مرفین.... کوکائین

هیچ کدام سینه را داغ نکرد

تو کجا دل دادی؟

 

توی فضای بن بست

وقتی تو هیچ نداری در دست

تریاک.... هروئین.... مرفین.... کوکائین

توی قحطی لطافت بارهابا تلخی

لالایی مجازی محبت خواندند

اینان هم آخر مثل بقیه

تورا از خانه عاطفه هاشان راندند

تریاک.... هروئین.... مرفین.... کوکائین

آرام بخواب هیچ کسی اینجا نیست

تریاک.... هروئین.... مرفین.... کوکائین

گوشه یخ زده پیاده رو

تریاک.... هروئین.... مرفین.... کوکائین

روح بی خواهشت آخر آزاد شد از جسم حریص

تریاک.... هروئین.... مرفین.... کوکائین

تریاک.... هروئین.... مرفین.... کوکائین

تریاک.... هروئین.... مرفین.... کوکائین

توتنها بودی

تو بیگانه ز آنها بودی

مسموم ز بیماری معصوم زدگی

تا آخر جانت را

توی رویا دادی

 

 

ازخودم

 

 

 

 

 

  
نویسنده : mostafa ; ساعت ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٥ شهریور ،۱۳۸٢