تبليغات

تبلیغات:
هنرتبلیغات در به حرکت درآوردن جامعه نقش اساسی دارد.تبلیغات باید متناسب با هوش وفهم مردم باشدواز آنجاکه قوه درک اکثریت مردم محدود و هوشیاریشان کم است .سطح شعارهای تبلیغاتی نیزباید هرچه بیشتر پایین ودر حدود درک و فهم عامه باشد…شعارهای تبلیغاتی هرچه ساده تر ومحدود تر باشد اثر بیشتری میگذارد…تبلیغات باید عواطف مردم راهدف قرار دهد نه عقل آنهارا…و با تحریک عواطف وتبلیغات زیرکانه وپیگیر میتوان جهنم را نزد مردم بهشت و بهشت را جهنم جلوه داد…..

آدولف هیتلر در کتاب" نبرد من"

راستی یه سری هم ایجا بزنید:
http://www.siahsepid.com/18tir.htm

  
نویسنده : mostafa ; ساعت ٥:٢٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۳۱ خرداد ،۱۳۸٢