باورکنيد

باورکنید

اگرصدتومن به کسی بدهی او باشمادشمن نخواهدشدزیرا این مبلغ کم است ولی اگرصدمیلیون تومن قرض بدهی وبعد طلب خود رامطالبه کنی او با شمادشمن میشودچراکه صد میلیون تومان مبلغ مهمی است حتی اگر مبلغ خود رامطالبه نکنیم باز وی باشما دشمن خواهد شدچرا که همیشه فکر میکند روزی خواهد رسیدکه شماطلب قرض کنید.
بله این است حال انسان و چاره پذیر هم نیست چراکه انسان فطرتاَطماع و مادی خلق شده.
اگرقراربود که ماپست طماع نباشیم به ما معده و روده نمی دادند و مارا تبدیل به یک ماشین کثافت کاری نمی کردند که شب و روز همه چیز درآن ریخته شود و تولید کثافت کند.

  
نویسنده : mostafa ; ساعت ٩:٥٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٦ خرداد ،۱۳۸٢