بگواگرچه به جايی نميرسدفرياد


اینجا باید زنجیر شد.گره شد.فریادشد.داغ شد.ضربه شد....
برادرم!رعشه صدایت درفریادت یادآور انقلابی ترین روزهای قرن است توهمانی بودی که آری گفتی- رزم کردی-شهیدشدی-این نسل پاک است نمی توان آن را نادیده گرفت!وحتی امروزبوی سپندعاشورایی می آید اینبارهم توباز لانه شیطان را هدف زده ای!!!
فریادآزادی ات خیلی لرزانداما کلام حق تو دم شمشیرراخواهد بوسید...
بازتیر داغ خون تورامی طلبد-باز لاله شکوفا میشود-باز جویای آبادی بعدازآزادی هستیم-اما نه ازنوع انگلی که ازنوع خودجوش!!!
صدایت بالاخره رسید وتاخفه نکردند پیام ده!!پیام اسلامی ناب ده ....محمدی(ص)......شیعی....اما کاری .مفید.سودآور.جوان .اقتصادی......ونه علم فروشی ونه کورونه تکراری ونه دورویی ونه نفاق ونه فقرونه اسراف ونه رانت ونه نعش خواه!!!
فریادت باران خونی خواهدآورد پس خاکمان را بازمیکنیم تازمین طبق رسم پاکانش را درآغوش گرمش جای دهد.
میدانم آینده دیر یا زودسرخ یا سفید سهم توست

  
نویسنده : mostafa ; ساعت ٢:۳٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٢۳ خرداد ،۱۳۸٢