ارزش

بنام یگانه توانا:
بدون آنکه بخواهم ضرورت ریاضیات را در زندگی نفی کنم باید بگویم ما بیش از آنکه به علم ریاضیات احتیاج داشته باشیم به علم چگونه زندگی کردن .هنر عشق ورزیدن به دیگران و یاری رساندن به آنها چگونه خوب زیستن و درنهایت چگونه خوب مردن احتیاج داریم.
باید بگویم علم و دانش عقل نمی آوردعقل بکارگیری علم و دانش است عقل برای آنست که بدانیم هیچ نمیدانیم چه خوب است بدانیم میهمان دوروزه این زمینیم و در نهایت کسی به حساب خواهد آمد که دیگران را به حساب آوردو بالاخره همه ما روزی داوری خواهیم شد آن روزآن مهم است که چقدر خوب بوده ایم نه چقدر بزرگ جلوه کرده ایم چقدر بخشیده ایم نه چقدر داشته ایم چقدر محبت کرده ایم نه چقدر توان داشته ایم چقدروچقدر عمل کرده ایم نه چقدر دانسته ایم که تفاوت مردم در دانسته هایشان نیست بلکه در عمل کردنشان است و خلاصه درآن روز آن مهم است که :
"چقدر زندگی کرده ایم نه چقدر زنده بوده ایم"
لئوبوسکالیا

  
نویسنده : mostafa ; ساعت ٢:۳٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٢ خرداد ،۱۳۸٢